شرکت در نمایشگاه های تخصصی نقشه برداری

شرکت بازرگانی جاهدطب به عنوان یکی از پیشگامان ورود فناوری ها و دستگاه های به روز و پیشرفته از تولیدکنندگان برتر دنیا به ویژه شرکت های معظم پنتاکس ژاپن و BMI آلمان، سعی در معرفی خود به عنوان عنصری تأثیرگذار بر  بازار فروش و خدمات پس از فروش انواع و اقسام تجهیزات نقشه برداری دارد.
از این رو یکی از این روش ها را شرکت در نمایشگاه ها و سمپوزیوم های معتبر کشور دانسته و از سال 1382 تاکنون حضوری فعال در این گونه نمایشگاه ها داشته است.
تصاویر زیر گوشه ای از حضور  این شرکت در نمایشگاه های ژئوماتیک را نشان می دهند:

 

نمایشگاه های تخصصی نقشه برداری (پنتاکس)

نمایشگاه سازمان نقشه برداری (NCC) سال 1386

PENTAX-Jahedteb Co-NCC-86 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-86 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-86

نمایشگاه بین المللی جزیره کیش سال 1385

PENTAX-Jahedteb Co-Kish-Island-85 PENTAX-Jahedteb Co-Kish-Island-85 PENTAX-Jahedteb Co-Kish-Island-85

نمایشگاه سازمان نقشه برداری (NCC) سال 1385

PENTAX-Jahedteb Co-NCC-85 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-85 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-85

نمایشگاه سازمان نقشه برداری (NCC) سال 1384

PENTAX-Jahedteb Co-NCC-84 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-84 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-84

نمایشگاه سازمان نقشه برداری (NCC) سال 1383

PENTAX-Jahedteb Co-NCC-83 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-83 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-83

نمایشگاه سازمان نقشه برداری (NCC) سال 1382

PENTAX-Jahedteb Co-NCC-82 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-82 PENTAX-Jahedteb Co-NCC-82
logo-samandehi